Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u in het kort mijn voorwaarden voor een samenwerking:

 • door het bestellen van een goed of het inhuren van een dienst gaat de klant of opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Bouter Opleidingen;
 • afspraak = afspraak;
 • alleen in geval van ernstige reden kan een opdracht geannuleerd worden, zoals slecht weer, technische storingen, enz.;
 • een offerte is 30 dagen geldig na dagtekening;
 • voor het leveren van een onderdeel van een offerte gelden andere prijzen en zal er opnieuw geoffreerd moeten worden;
 • bijzonderheden moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden om ongemak en/of nadeel van de andere partij te voorkomen;
 • de informatie van de klant moet volledig en correct zijn om de juiste aanpak te kunnen geven;
 • voor een opleiding geldt een minimum tijd van 3 uur. Opdrachten korter dan 3 uur worden afgerond naar 3 uur;
 • De gefactureerde tijd is zonder pauzes. De pauzes worden vaak gebruikt voor papierwerk, zaken te organiseren en gastheerschap. Ook is er een zorgplicht voor de cursisten; er moet iemand zijn als er iets gebeurt;
 • bij reistijd (enkele reis) langer dan 75 minuten wordt elk kwartier extra doorbelast als gewerkte uren. Tijd wordt per minuut per kwartier naar boven afgerond;
 • een diploma of certificaat ontvangt u pas na volledige betaling van het pakket;
 • er wordt standaard alleen verantwoording afgelegd aan de opdrachtgever;
 • de opdrachtgever moet beslissingsbevoegd zijn;
 • bij opdrachten voor langere tijd kan ook tussendoor gefactureerd worden. Dit ter beoordeling van Bouter Opleidingen;
 • facturen van Bouter Opleidingen dienen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Elke dag na 30 dagen kan belast worden met wettelijke rente;
 • incassokosten wordt 1 op 1 doorbelast, vermeerderd met administratiekosten;
 • Bouter opleidingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor calamiteiten cq ongevallen, schade, gegeven instructies, juridische adviezen, enz.;
 • mocht er toch sprake zijn van grove nalatigheid cq schuld van Bouter Opleidingen zullen wij ons beperken tot maximaal het netto factuurbedrag per cursist van de door ons geleverde diensten en/of maximaal wat onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert;
 • Bouter Opleidingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfsschade, de klant zal zich daar zelf tegen moeten verzekeren;
 • gegevens van cursisten zijn alleen voor eigen gebruik, ze worden nooit doorgegeven aan anderen.